MẪU VĂN BẢN BẤT ĐỘNG SẢN

STT Tên văn bản Tập tin tải về
1 Mẫu đơn khởi kiện tranh chấp đất đai Mẫu đơn khởi kiện tranh chấp đất đai
2 Mẫu đơn đề nghị giải quyết tranh chấp đất đai Mẫu đơn đề nghị giải quyết tranh chấp đất đai
3 Biên bản bàn giao tài sản Biên bản bàn giao tài sản
4 Biên bản bàn giao căn hộ Biên bản bàn giao căn hộ
5 Tờ khai tiền sử dụng đất Tờ khai tiền sử dụng đất
6 Mẫu hợp đồng mua bán căn hộ chung cư Mẫu hợp đồng mua bán căn hộ chung cư
7 Hợp đồng thi công nội thất Hợp đồng thi công nội thất
8 Đơn xin chuyển mục đích sử dụng đất Đơn xin chuyển mục đích sử dụng đất
9 Hợp đồng mua bán nhà đất chưa có sổ đỏ Hợp đồng mua bán nhà đất chưa có sổ đỏ
10 Biên bản thanh lý hợp đồng thuê nhà Biên bản thanh lý hợp đồng thuê nhà
11 Hợp đồng thuê nhà Hợp đồng thuê nhà
12 Hợp đồng mua bán nhà đất Hợp đồng mua bán nhà đất
13 Hợp đồng đặt cọc mua bán nhà đất Hợp đồng đặt cọc mua bán nhà đất
14 Hợp đồng thi công xây dựng nhà ở Hợp đồng thi công xây dựng nhà ở
15 Tờ khai lệ phí trước bạ nhà, đất Tờ khai lệ phí trước bạ nhà, đất
16 Hợp đồng chuyển nhượng phần góp vốn Hợp đồng chuyển nhượng phần góp vốn
17 Hợp đồng đặt cọc Hợp đồng đặt cọc
18 Hợp đồng cho thuê nhà Hợp đồng cho thuê nhà
19 Mẫu di chúc bằng văn bản không có người làm chứng Mẫu di chúc bằng văn bản không có người làm chứng
20 Mẫu di chúc bằng văn bản có người làm chứng Mẫu di chúc bằng văn bản có người làm chứng
21 Mẫu di chúc bằng văn bản có công chứng, chứng thực Mẫu di chúc bằng văn bản có công chứng, chứng thực
22 Hợp đồng tặng cho quyền sử dụng đất Hợp đồng tặng cho quyền sử dụng đất
23 Hợp đồng tặng cho quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất Hợp đồng tặng cho quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất
24 Biên bản giao đất trên thực địa Biên bản giao đất trên thực địa
25 Hợp đồng thuê đất Hợp đồng thuê đất
26 Hợp đồng thuê nhà ở Hợp đồng thuê nhà ở
27 Đơn xin giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất Đơn xin giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất
28 Đơn xin thuê lại đất Đơn xin thuê lại đất
29 Đơn xin giao đất để làm nhà ở (dùng cho hộ gia đình, cá nhân) Đơn xin giao đất để làm nhà ở (dùng cho hộ gia đình, cá nhân)
30 Hợp đồng thế chấp quyền sử dụng đất Hợp đồng thế chấp quyền sử dụng đất
31 Hợp đồng cho thuê quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất Hợp đồng cho thuê quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất
32 Đơn xin thuê đất (Dùng cho tổ chức trong nước, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, tổ chức nước ngoài, cá nhân nước ngoài) Đơn xin thuê đất (Dùng cho tổ chức trong nước, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, tổ chức nước ngoài, cá nhân nước ngoài)
33 Đơn xin thuê đất (dành cho tổ chức trong nước) Đơn xin thuê đất (dành cho tổ chức trong nước)
34 Đơn xin gia hạn sử dụng đất Đơn xin gia hạn sử dụng đất
35 Đơn đăng ký biến động đất đai, tài sản gắn liền với đất Đơn đăng ký biến động đất đai, tài sản gắn liền với đất
36 Đơn đề nghị cấp lại, cấp đổi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất Đơn đề nghị cấp lại, cấp đổi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất
37 Danh sách tài sản gắn liền với đất trên cùng một thửa đất Danh sách tài sản gắn liền với đất trên cùng một thửa đất
38 Danh sách các thửa đất của cùng một người sử dụng, người được giao quản lý Danh sách các thửa đất của cùng một người sử dụng, người được giao quản lý
39 Danh sách người sử dụng chung thửa đất, chủ sở hữu chung tài sản gắn liền với đất Danh sách người sử dụng chung thửa đất, chủ sở hữu chung tài sản gắn liền với đất
40 Sổ địa chính (điện tử) – Phần đăng ký thửa đất, Phần đăng ký căn hộ, Văn phòng, Cơ sở dịch vụ – Thương mại trong nhà chung cư, Nhà hỗn hợp Sổ địa chính (điện tử) - Phần đăng ký thửa đất, Phần đăng ký căn hộ, Văn phòng, Cơ sở dịch vụ - Thương mại trong nhà chung cư, Nhà hỗn hợp
41 Thông báo văn phòng điều hành của nhà thầu nước ngoài Thông báo văn phòng điều hành của nhà thầu nước ngoài
42 Báo cáo tình hình cấp giấy phép hoạt động xây dựng cho nhà thầu nước ngoài và hoạt động của nhà thầu nước ngoài tại địa phương Báo cáo tình hình cấp giấy phép hoạt động xây dựng cho nhà thầu nước ngoài và hoạt động của nhà thầu nước ngoài tại địa phương
43 Báo cáo tình hình hoạt động của nhà thầu nước ngoài (Định kỳ và khi hoàn thành công trình) Báo cáo tình hình hoạt động của nhà thầu nước ngoài (Định kỳ và khi hoàn thành công trình)
44 Đơn đề nghị điều chỉnh giấy phép hoạt động xây dựng Đơn đề nghị điều chỉnh giấy phép hoạt động xây dựng
45 Quyết định về việc điều chỉnh Giấy phép hoạt động xây dựng cho nhà thầu nước ngoài, Thủ trưởng cơ quan chuyên môn về xây dựng (Bộ Xây dựng) Quyết định về việc điều chỉnh Giấy phép hoạt động xây dựng cho nhà thầu nước ngoài, Thủ trưởng cơ quan chuyên môn về xây dựng (Bộ Xây dựng)
46 Quyết định về việc cấp Giấy phép hoạt động xây dựng cho cá nhân Thủ trưởng Cơ quan chuyên môn về xây dựng (Bộ Xây dựng) Quyết định về việc cấp Giấy phép hoạt động xây dựng cho cá nhân Thủ trưởng Cơ quan chuyên môn về xây dựng (Bộ Xây dựng)
47 Quyết định về việc cấp Giấy phép hoạt động xây dựng cho nhà thầu nước ngoài Quyết định về việc cấp Giấy phép hoạt động xây dựng cho nhà thầu nước ngoài
48 Đơn đề nghị cấp giấy phép hoạt động xây dựng (Đối với nhà thầu là tổ chức) Đơn đề nghị cấp giấy phép hoạt động xây dựng (Đối với nhà thầu là tổ chức)
49 Giấy ủy quyền Giấy ủy quyền
50 Báo cáo các công việc/dự án đã thực hiện trong 3 năm gần nhất Báo cáo các công việc/dự án đã thực hiện trong 3 năm gần nhất
51 Đơn đề nghị cấp giấy phép hoạt động xây dựng (Đối với nhà thầu là tổ chức) Đơn đề nghị cấp giấy phép hoạt động xây dựng (Đối với nhà thầu là tổ chức)
52 Bản kê khai kinh nghiệm của tổ chức, cá nhân thiết kế Bản kê khai kinh nghiệm của tổ chức, cá nhân thiết kế
53 Đơn đăng ký, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất Đơn đăng ký, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất
54 Đơn xin cấp giấy phép xây dựng tạm Đơn xin cấp giấy phép xây dựng tạm
55 Đơn đề nghị tách thửa, hợp thửa đất Đơn đề nghị tách thửa, hợp thửa đất
56 Đơn đề nghị cấp giấy phép quy hoạch (Sử dụng cho dự án đầu tư xây dựng công trình riêng lẻ) Đơn đề nghị cấp giấy phép quy hoạch (Sử dụng cho dự án đầu tư xây dựng công trình riêng lẻ)
57 Đơn đề nghị cấp giấy phép quy hoạch (Sử dụng cho dự án đầu tư xây dựng công trình tập trung) Đơn đề nghị cấp giấy phép quy hoạch (Sử dụng cho dự án đầu tư xây dựng công trình tập trung)
58 Giấy phép xây dựng có thời hạn (Sử dụng cho công trình, nhà ở riêng lẻ) Giấy phép xây dựng có thời hạn (Sử dụng cho công trình, nhà ở riêng lẻ)
59 Giấy phép sửa chữa, cải tạo công trình – nhà ở Giấy phép sửa chữa, cải tạo công trình - nhà ở
60 Giấy phép xây dựng (sử dụng cho nhà ở riêng lẻ) Giấy phép xây dựng (sử dụng cho nhà ở riêng lẻ)
61 Đơn điều chỉnh, gia hạn, cấp lại giấy phép xây dựng Đơn điều chỉnh, gia hạn, cấp lại giấy phép xây dựng
62 Đơn đề nghị cấp phép xây dựng Đơn đề nghị cấp phép xây dựng
63 Thông tư số 15/2016/TT-BXD – Hướng dẫn về cấp giấy phép xây dựng Thông tư số 15/2016/TT-BXD - Hướng dẫn về cấp giấy phép xây dựng
64 Bản đăng kí/đề nghị cấp giấy chứng nhận đầu tư Bản đăng kí/đề nghị cấp giấy chứng nhận đầu tư
65 Thủ tục tách thửa, hợp thửa Thủ tục tách thửa, hợp thửa
66 Tờ khai tiền sử dụng đất Tờ khai tiền sử dụng đất
67 Tờ khai đăng ký chuyển mục đích sử dụng đất Tờ khai đăng ký chuyển mục đích sử dụng đất
68 Quy trình chuyển đổi mục đích sử dụng đất Quy trình chuyển đổi mục đích sử dụng đất
69 Đơn xin tách thửa đất, hợp thửa đất Đơn xin tách thửa đất, hợp thửa đất
70 Văn bản từ chối nhận di sản Văn bản từ chối nhận di sản

71 Biểu mẩu đơn xin thuê đất cá nhân Biểu mẩu đơn xin thuê đất cá nhân
72 Biểu mẩu đơn xin thay đổi thiết kế Biểu mẩu đơn xin thay đổi thiết kế
73 Biểu mẩu đơn xin sao lục bản chính giấy phép xây dựng Biểu mẩu đơn xin sao lục bản chính giấy phép xây dựng
74 Biểu mẩu đơn xin mua nhà sở hửu nhà nước cá nhân Biểu mẩu đơn xin mua nhà sở hửu nhà nước cá nhân
75 Biểu mẩu đơn xin giao đất để làm nhà ở cá nhân Biểu mẩu đơn xin giao đất để làm nhà ở cá nhân
76 Biểu mẩu đơn xin cấp phép xây dựng tạm Biểu mẩu đơn xin cấp phép xây dựng tạm
77 Biểu mẩu đơn xin cấp lại quyền sử dụng đất Biểu mẩu đơn xin cấp lại quyền sử dụng đất
78 Biểu mẩu đơn xin cấp giấy phép xây dựng tổ chức Biểu mẩu đơn xin cấp giấy phép xây dựng tổ chức
79 Biểu mẩu đơn xin cấp giấy phép xây dựng Biểu mẩu đơn xin cấp giấy phép xây dựng
80 Biểu mẩu đơn xin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tổ chức Biểu mẩu đơn xin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tổ chức
81 Biểu mẩu đơn xin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cá nhân Biểu mẩu đơn xin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cá nhân
82 Biểu mẩu đơn xin cấp đổi cấp lại giấy chứng nhân quyền sử dụng đất Biểu mẩu đơn xin cấp đổi cấp lại giấy chứng nhân quyền sử dụng đất
83 Biểu mẩu đơn đề nghị nợ tiền sử dụng đất Biểu mẩu đơn đề nghị nợ tiền sử dụng đất
84 Biểu mẩu đơn đề nghị thay đổi nội dung giấy phép xây dựng Biểu mẩu đơn đề nghị thay đổi nội dung giấy phép xây dựng
85 Biểu mẩu đơn đề nghị gia hạn giấy phép xây dựng Biểu mẩu đơn đề nghị gia hạn giấy phép xây dựng
86 Biểu mẩu đơn đề nghị điều chỉnh nội dung Biểu mẩu đơn đề nghị điều chỉnh nội dung
87 Biểu mẩu đơn đề nghị cấp phó bản giấy phép xây dựng Biểu mẩu đơn đề nghị cấp phó bản giấy phép xây dựng
88 Biểu mẩu đơn đề nghị cấp mới giấy chứng nhận quyền sở hửu nhà ở và quyền sử dụng đất ở tổ chức Biểu mẩu đơn đề nghị cấp mới giấy chứng nhận quyền sở hửu nhà ở và quyền sử dụng đất ở tổ chức
89 Biểu mẩu đơn đề nghị cấp mới giấy chứng nhận quyền sở hửu nhà ở và quyền sử dụng đất ở cá nhân Biểu mẩu đơn đề nghị cấp mới giấy chứng nhận quyền sở hửu nhà ở và quyền sử dụng đất ở cá nhân
90 Biểu mẩu đơn đề nghị cấp mới giấy chứng nhận quyền sở hửu nhà ở tổ chức Biểu mẩu đơn đề nghị cấp mới giấy chứng nhận quyền sở hửu nhà ở tổ chức
91 biểu mẩu đơn đề nghị cấp mới giấy chứng nhận quyền sở hửu nhà ở cá nhân biểu mẩu đơn đề nghị cấp mới giấy chứng nhận quyền sở hửu nhà ở cá nhân
92 Biểu mẩu đơn đề nghị cấp giấy phép xây dựng nhà ở nông thôn Biểu mẩu đơn đề nghị cấp giấy phép xây dựng nhà ở nông thôn
93 Biểu mẩu đơn đề nghị cấp đổi, cấp lại, xác nhận thay đổi giấy chứng nhận quyền sở hửu nhà ở và quyền sử dụng đất ở, giấy chứng nhận quyền sở hửu nhà ở Biểu mẩu đơn đề nghị cấp đổi, cấp lại, xác nhận thay đổi giấy chứng nhận quyền sở hửu nhà ở và quyền sử dụng đất ở, giấy chứng nhận quyền sở hửu nhà ở
94 Bản mẩu tờ khai góp vốn bằng giá trị quyền sử dụng đất Bản mẩu tờ khai góp vốn bằng giá trị quyền sử dụng đất
95 Bản mẩu hủy bỏ di chúc Bản mẩu hủy bỏ di chúc
96 Bản mẩu phiếu yêu cầu công chứng hợp đồng Bản mẩu phiếu yêu cầu công chứng hợp đồng
97 Bản mẩu hợp đồng ủy quyền quản lý sử dụng nhà ở cá nhân Bản mẩu hợp đồng ủy quyền quản lý sử dụng nhà ở cá nhân
98 Bản mẩu hợp đồng ủy quyền bán nhà ở cá nhân Bản mẩu hợp đồng ủy quyền bán nhà ở cá nhân
99 Bản mẩu hợp đông trao đổi nhà ở cá nhân Bản mẩu hợp đông trao đổi nhà ở cá nhân
100 Bản mẫu hợp đồng thuê nhà thuộc sở hửu nhà nước Bản mẫu hợp đồng thuê nhà thuộc sở hửu nhà nước
101 Bản mẩu hợp đồng thuê nhà ở (mẫu khác) Bản mẩu hợp đồng thuê nhà ở (mẫu khác)
102 Bản mẩu hợp đồng thuê lại đất cá nhân Bản mẩu hợp đồng thuê lại đất cá nhân
103 Bản mầu hơp đồng thuê đất cá nhân Bản mầu hơp đồng thuê đất cá nhân
104 Bản mẩu hợp đồng thế chấp quyền sử dụng đất tổ chức nhà nước Bản mẩu hợp đồng thế chấp quyền sử dụng đất tổ chức nhà nước
105 Bản mẩu hợp đồng thế chấp quyền sử dụng đất cá nhân Bản mẩu hợp đồng thế chấp quyền sử dụng đất cá nhân
106 Bản mẩu hợp đồng thanh lý hợp đồng thuê nhà cá nhân Bản mẩu hợp đồng thanh lý hợp đồng thuê nhà cá nhân
107 Bản mầu hợp đồng tặng cho nhà ở cá nhân Bản mầu hợp đồng tặng cho nhà ở cá nhân
108 Bản mẩu hợp đồng sửa chửa nhà ở cá nhân Bản mẩu hợp đồng sửa chửa nhà ở cá nhân
109 Bản mẩu hợp đồng mua bán nhà thuộc sở hửu nhà nước và chuyển quyền sử dụng đất Bản mẩu hợp đồng mua bán nhà thuộc sở hửu nhà nước và chuyển quyền sử dụng đất
110 Bản mẩu hợp đồng mua bán nhà ở dành cho cá nhân hộ gia đình Bản mẩu hợp đồng mua bán nhà ở dành cho cá nhân hộ gia đình
111 Bản mẩu hợp đồng mua bán một phần ngôi nhà dành cho cá nhân Bản mẩu hợp đồng mua bán một phần ngôi nhà dành cho cá nhân
112 Bản mẩu hợp đồng hủy bỏ hợp đồng ủy quyền Bản mẩu hợp đồng hủy bỏ hợp đồng ủy quyền
113 Bản mẩu hợp đồng chuyển đổi quyền sử dụng đất cho cá nhân Bản mẩu hợp đồng chuyển đổi quyền sử dụng đất cho cá nhân
114 Bản mẩu hợp đồng cho thuê nhà ở dành cho người nuớc ngoài Bản mẩu hợp đồng cho thuê nhà ở dành cho người nuớc ngoài
115 Bản mẩu hợp đồng cho thuê nhà ở dành cho cá nhân hộ gia đình Bản mẩu hợp đồng cho thuê nhà ở dành cho cá nhân hộ gia đình
116 Bản mẩu hợp đồng cho thuê đất tổ chức nhà nước Bản mẩu hợp đồng cho thuê đất tổ chức nhà nước
117 Bản mẩu hợp đồng bảo lảnh bằng giá trị quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất Bản mẩu hợp đồng bảo lảnh bằng giá trị quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất
118 Bản mẩu hợp đồng bảo lảnh giá trị quyền sử dụng đất Bản mẩu hợp đồng bảo lảnh giá trị quyền sử dụng đất
119 Bản mẩu giấy thỏa thuận phân chia tài sản Bản mẩu giấy thỏa thuận phân chia tài sản
120 Bản mẩu di chúc Bản mẩu di chúc
121 Đơn đề nghị điều chỉnh nội dung Đơn đề nghị điều chỉnh nội dung
122 Đơn đề nghị cấp phó bản giấy phép xây dựng Đơn đề nghị cấp phó bản giấy phép xây dựng
123 Thỏa thuận nhập tài sản riêng vào khối tài sản chung vợ chồng Thỏa thuận nhập tài sản riêng vào khối tài sản chung vợ chồng
124 Thỏa thuận chia tài sản chung vợ chồng Thỏa thuận chia tài sản chung vợ chồng
125 Phiếu yêu cầu sao lục hợp đồng lưu trữ Phiếu yêu cầu sao lục hợp đồng lưu trữ
126 Phiếu yêu cầu bổ túc hồ sơ Phiếu yêu cầu bổ túc hồ sơ
127 Phiếu hẹn Phiếu hẹn
128 Phiếu hướng dẩn và yêu cầu bổ sung hồ sơ Phiếu hướng dẩn và yêu cầu bổ sung hồ sơ
129 GIẤY THỎA THUẬN (V/v bồi thường đất để lập hồ sơ sử dụng đất) GIẤY THỎA THUẬN (V/v bồi thường đất để lập hồ sơ sử dụng đất)
130 Bản tường trình V/v đã từng được hưởng chính sách về nhà ở, đất ở Bản tường trình V/v đã từng được hưởng chính sách về nhà ở, đất ở
131 Biên bản kiểm tra công trình hoàn thành Biên bản kiểm tra công trình hoàn thành
132 Biên bản kiểm tra V/v định vị móng và các công trình ngầm Biên bản kiểm tra V/v định vị móng và các công trình ngầm
133 Biên bản nhận hồ sơ Biên bản nhận hồ sơ
134 Bản tính giá bán nhà ở thuộc sở hửu nhà nước Bản tính giá bán nhà ở thuộc sở hửu nhà nước
135 Đơn yêu cầu đăng ký văn bản thông báo về việc xử lí tài sản thế chấp, bảo lãnh Đơn yêu cầu đăng ký văn bản thông báo về việc xử lí tài sản thế chấp, bảo lãnh
136 ĐƠN YÊU CẦU CUNG CẤP THễNG TIN VỀ THẾ CHẤP, BẢO LÃNH BẰNG QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT,TÀI SẢN GẮN LIỀN VỚI ĐẤT ĐƠN YÊU CẦU CUNG CẤP THễNG TIN VỀ THẾ CHẤP, BẢO LÃNH BẰNG QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT,TÀI SẢN GẮN LIỀN VỚI ĐẤT
137 Hợp đồng mua bán chuyển nhượng nhà ở Hợp đồng mua bán chuyển nhượng nhà ở
138 Biên bản giao tài sản Biên bản giao tài sản

nguồn Cafeland


DỰ ÁN MỚI 2019


THÔNG BÁO MỞ BÁN PHÚC AN CITY 2023

Để phục vụ công tác chuẩn bị cho lễ mở bán dự án PHÚC AN GARDEN, Khách hàng sẽ được tặng 3 chỉ vàng SJC, áp dụng từ ngày 23/05/2023. Sẽ ngưng nhận giữ chỗ lúc 17h ngày 23/05/2023 và lưu ý rằng: Mọi phiếu giữ chỗ + phiếu thu khách hàng đã giao dịch Anh/Chị vui lòng nộp về Văn Phòng CĐT TRAN ANH GROUP, chậm nhất là 17h ngày 22/06/20123 Sau thời gian trên, Bộ phận QLSP không giải quyết nhé Anh/Chị.
PHÒNG QUẢN LÝ HỒ SƠ
HOTLINE : 0902.577.119

DỰ ÁN MỚI 2021

LIÊN HỆ ĐẤT VÀNG MIỀN NAM

86 Dương Đức Hiền, P Tây Thạnh ,Q. Tân Phú, TP.HCM

0902.577.119

suports@datvangmiennam.com

datvangmiennam.com

error: Content is protected !!